Secret Selfie by Challa

NL: Het beestje dat je kunt vinden is de Idotea balthica of zeepissebed. Om zich voort te planten zijn veel algen in de zee afhankelijk van de bestuiving door deze zeepissebed. Wil je meer weten over dit beestje kijk dan op deze website: Zeepissenbedden de bijen van de zee

EN: The critter you can find is the Idotea balthica or marine woodlouse. To reproduce, many algae in the sea depend on pollination by this marine woodlouse. If you want to know more about this critter check out this website: Zeepissenbedden de bijen van de zee

DE: Das Tier, das Sie finden können, ist die Idotea balthica oder Meeresassel. Um sich fortzupflanzen, sind viele Algen im Meer auf die Bestäubung durch diese Meeresassel angewiesen. Wenn Sie mehr über dieses Tier wissen möchten, besuchen Sie diese Website:Zeepissenbedden de bijen van de zee